Publikationsliste

af Per Lindsø Larsen

Videnskabelige artikler og rapporter:

Kristian Park Frausing, Michael Smærup, Per Lindsø Larsen, Kirsten Maibom, Knud Juel  and Karen Pallesgaard Munk (2020). Health and health-care utilisation in old age: The case of older men living alone. Ageing and Society, 1-28. doi:10.1017/S0144686X20001439

Else-Marie Buch Leander, Per Lindsø Larsen og Karen P. Munk (2019) : Guidelines for Preventing Child Sexual Abuse and Wrongful Allegations Against Staff in Danish Childcare Facilities. Societies, bind 9, nr. 42, s. 1-24. https://doi.org/10.3390/soc9020042

Else-Marie Buch Leander, Per Lindsø Larsen og Karen P. Munk (2018): Children’s Doctor Games and Nudity at Danish Childcare Institutions. Arch Sex Behav. 2018 Feb 15. doi: 10.1007/s10508-017-1144-9

Else-Marie Buch Leander, Karen P. Munk, Per Lindsø Larsen og Kurt Sørensen: Spørgeskemaundersøgelse: Mistanke om pædofili og frygt for pædofilianklage i daginstitutioner og befolkning. Center for Humanistisk Sundhedsforskning   (SMK), Aarhus Universitet & Center for Oligofrenipsykiatri, Universitetshospital, Risskov: 2013.

Munk, K.P. P.L. Larsen, E.B. Leander & K. Sørensen: Fear of child sex abuse: Consequences for childcare personnel in Denmark. Nordic Psychology 2013, 65, issue 1.

Else-Marie Buch Leander, Karen P. Munk og Per Lindsø Larsen: Retningslinjeundersøgelsen 2012: En undersøgelse af retningslinjer til forebyggelse af dels seksuelle overgreb på børn, dels uberettiget mistanke mod personalet om seksuelle overgreb på børn i danske daginstitutioner og SFO’er. Center for Humanistisk Sundhedsforskning (SMK), Aarhus Universitet: 2013.

Kraft, Jette,; Sørensen, Kurt & Larsen Per Lindsø: Højde og vægt hos et repræsentativt udvalg af personer med udviklingshæmning som modtager hjælp fra Århus kommunes Bostøtte sammenholdt med resultater fra almenpsykiatrisk undersøgelse. Cente for Oligofrenipsykiatri, 2009.

Larsen, Per Lindsø & Kurt Sørensen, Sørensen, Leif Vedel: Reliabilitet og validitet af ”Psychiatric Assessment Schedules for Adults with Developmental Disabilities” (Mini PAS-ADD) i dansk oversættelse belyst ved undersøgelse af et repræsentativt udvalg af personer med udviklingshæmning som modtager støtte fra Århus kommunes bostøtte sammenholdt med almenpsykiatrisk undersøgelse. Center for Oligofrenipsykiatri, 2009.

Fromholt, Pia; Mortensen, Dorthe B.; Torpdahl, Per; Bender, Lise; Larsen, Per; Rubin, David C.: Life-narrative and word-cued autobiographical memories in centenarians: Comparisons with 80-year-old control, depressed, and dementia groups. Memory. Vol 11(1), Jan 2003, pp. 81-88.

Munk, K., Larsen, P.L. 2001, Projekt Cykeltræning af demente, Kolding Kommune, Kolding.

Kjær, Astrid; Sørensen, Kurt; Larsen, Per: Præmedicinering ved tandbehandling af udviklingshæmmede patienter. Tandlægebladet. – Årg. 100, nr. 14 (1996). – S. 670-673

Fromholt, Pia; Larsen, Per; Larsen, Steen F.: Effects of late-onset depression and recovery on autobiographical memory. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. Vol 50B(2), Mar 1995, pp. P74-P81

Fromholt Pia, Larsen Per, Snell Helle.: Own aging: future time perspectives and scenarios perceived by females employed in old age care. Aging, 1994 Apr; 6(2):73-9Bidrag til videnskabelige fagbøger:

Larsen, Per Lindsø: På farten med vandringens største filosof: Ludvig Feilberg. I: Meyhoff, Karsten Wind: GÅ – en hyldest til vandringen. Gads Forlag 2021

Larsen, Per Lindsø: Pilotundersøgelse af psykologisk behandling. I Sørensen, K., Eifer, D., Egelund Olsen, M.: Udviklingshæmning – en grundbog. Forlaget Oligo, 2018.

Larsen, Per Lindsø & Madsen, Lene P. : Udviklingshæmning og livsstil. I Sørensen, K., Eifer, D., Egelund Olsen, M.: Udviklingshæmning – en grundbog. Forlaget Oligo, 2018.

Larsen, Per Lindsø: Aldring og udviklingshæmning. I Sørensen, K., Eifer, D., Egelund Olsen, M.: Udviklingshæmning – en grundbog. Forlaget Oligo, 2018.

Larsen, Per Lindsø:Tics og Tourette. I Bakken, T & Olsen, M.E. (eds): Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning – forståelse og behandling, Oslo: Universitetsforlaget 2012.

Larsen, Per Lindsø:Lysterapi som behandling. I Bakken, T & Olsen, M.E. (eds): Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning – forståelse og behandling, Oslo: Universitetsforlaget 2012.

Larsen, Per Lindsø: Fodturen: på farten med vandringens største filosof: Ludvig Feilberg. I: Meyhoff, Karsten Wind: Fodnoter – træk af vandringens historie. Informations Forlag 2005.

K. Sørensen & P. L. Larsen: Dash-II- diagnostisk spørgeskema til identificering af udviklingshæmmede med psykiske lidelser. I B. Perlt (ed): Udviklingshæmmede med sindslidelser – en tværfaglig udfordring. København: Socialt Udviklingscenter SUS, 1999: 48-55.

Buttenschøn, J., P. L. Larsen, B. Markociejski & K. Sørensen: Udviklingshæmning og seksualitet. I: C. Graugaard, P. Hertoft & B. Møhl (eds): Hjerne og seksualitet. Aspekter af teori og praksis. København: Munksgaard, 1997: 159-169.

Larsen, Per Lindsø: Det åbne rum. Om alderdommens depletion og intetfang. I: Fromholt, P (ed.): Gerontopsykologi – forskning, praksis, undervisning. Center for Gerontopsykologi. Århus, 1995.

Populær-videnskabelige artikler (i uddrag):

Bedsteforældre, søskende og “aparte” forældre. (OMHU: 2014, årg.  1, nr. 3, s. 22-25)
Overdødelighed blandt voksne med udviklingshæmning. (OMHU: 2014, årg.  1, nr. 2, s. 30-31)
Barrierer i mødet med sundhedsvæsenet. (OMHU: 2014, årg.  1, nr. 2, s. 14-17)
Vitaminer og mineraler. (OMHU: 2014, årg.  1, nr. 2, s. 12-13)
Sundere liv for alle. (OMHU: 2014, årg.  1, nr. 1, s. 20-25)
Tak for kaffe. (OMHU: 2014, årg.  1, nr. 1, s. 17-29)
Hjem til det ukendte. (VIPU Viden: 2013, årg.  15, nr. 4, s. 21-25)
BLESID – et nyttigt pædagogisk arbejdsredskab. (VIPU Viden: 2013, årg.  15, nr. 4, s. 31-32)
Mursten på Recept. (VIPU Viden: 2013, årg.  15, nr. 3, s. 4-7)
Et tidligt opgør med magtanvendelse. (VIPU Viden: 2012, årg.  14, nr. 4, s. 9-11)
Magtanvendelse – down under. (VIPU Viden: 2012, årg.  14, nr. 4, s. 19-20)
Hvad er et syndrom – og er der en særlig adfærd?. (VIPU Viden: 2012, årg.  14, nr. 2, s. 4-7)
Angelman Syndrom. (VIPU Viden: 2012, årg.  14, nr. 2, s. 10-11)
Bruno, Leo og køleskabsmødrene. (VIPU Viden: 2012, årg.  14, nr. 1, s. 4-7)
Siger forbruget af psykofarmaka?. (VIPU Viden: 2011, årg.  13, nr. 1, s. 4-7)
Vægt og motion. (VIPU Viden: 2010, årg.  12, nr. 3, s. 18-19)
I en sal på hospitalet. (VIPU Viden: 2010, årg.  12, nr. 3, s. 20-22)
Om sorg og omsorg. (VIPU Viden: 2010, årg.  12, nr. 2, s. 11-12)
Down and out – fosterdiagnostik i England og Danmark. (VIPU Viden: 2010, årg.  11, nr. 4, s. 24-27)
Søvnen og mørkets hormon. (VIPU Viden: 2009, årg.  10, nr. 3, s. 4-7)
Dementia praecox. (VIPU Viden: 2009, årg.  10, nr. 2, s. 8-11)
Rottemanden, Solomons hunde og en giftefærdig kvinde. (VIPU Viden: 2008, årg.  10, nr. 4, s. 4-9)
Aritmetik-pillen og den mentale rastløshed. (VIPU Viden: 2007, årg.  9, nr. 4, s. 7-11)
Udviklingshæmmedes synsproblemer. (VIPU Viden: 2007, årg.  9, nr. 3, s. 8-9)
Den sidste mongol – om fosterdiagnostik. (VIPU Viden: 2007, årg.  9, nr. 2, s. 20-26)
Hvor mange udviklingshæmmede er der i Danmark. (VIPU Viden: 2006, årg.  8, nr. 2, s. 10-13)
Idiot savant – den skæve intelligans. (VIPU Viden: 2006, årg.  8, nr. 2, s. 20-22)
Har du obstruktiv søvnapnø. (VIPU Viden: 2006, årg.  8, nr. 1, s. 4-5)
At være udviklingshæmmet under en fedmeepidemi. (VIPU Viden: 2005, årg.  7, nr. 1, s. 13-15)
Udviklingshæmmede har krav på regelmæssig synskontrol. (VIPU Viden: 2004, årg.  6, nr. 2, s. 10-11)
Down syndrom og Alzheimer sygdom. (VIPU Viden: 2004, årg.  6, nr. 1, s. 14-25)
Kvalificeret hjælp til udviklingshæmmede med sindslidelser. (VIPU Viden: 2003, årg.  5, nr. 3, s. 25-29)
Arkitekturpsykologi. (VIPU Viden: 2003, årg.  5, nr. 1, s. 3-6)
Ikke blot et hus – men et hjem. (VIPU Viden: 2003, årg.  5, nr. 1, s. 10-17)
Forskning og rokken. (VIPU Viden: 2002, årg.  4, nr. 4, s. 19-20)
Udviklingshæmmede med Tourette Syndrom. (VIPU Viden: 2002, årg.  4, nr. 3, s. 18-23)
Levevilkår – interview med Prof. Jan Tøssebro. (VIPU Viden: 2002, årg.  4, nr. 1, s. 13-18)
Den psykiatriske betjening for udviklingshæmmede i Norge. (VIPU Viden: 2002, årg.  4, nr. 1, s. 19-22)
Danmark sakker lægevidenskabeligt bagud. (VIPU Viden: 2001, årg.  3, nr. 4, s. 9-14)
Erindringens psykologi. (VIPU Viden: 2001, årg.  3, nr. 3, s. 6-9)
Udviklingshæmning og psykisk helse. (VIPU Viden: 2001, årg.  3, nr. 3, s. 22-24)
Gentle teaching. (VIPU Viden: 2001, årg.  3, nr. 2, s. 12-23)
DASH-II et nyttigt redskab til identificering af psykiske lidelser. (VIPU Viden: 2001, årg. 3, nr.1, s. 7-1)
Udviklingshæmning og livsstil. (VIPU Viden: 2001, årg.  3, nr. 1, s. 15-17)
Når man taler højt med sig selv. (VIPU Viden: 2001, årg.  3, nr. 1, s. 20-23)
Kan et aktivt liv udskyde demens?. (VIPU Viden: 2001, årg.  3, nr. 1, s. 24-25)
Hvad er psykoterapi. (VIPU Viden: 2000, årg.  2, nr. 3, s. 8-11)
Virker psykoterapi. (VIPU Viden: 2000, årg.  2, nr. 3, s. 12-16)
Det første chok – og behandlingen der fulgte. (VIPU Viden: 2000, årg.  2, nr. 1, s. 6-9)
ECT gives sjældent til udviklingshæmmede. (VIPU Viden: 2000, årg.  2, nr. 1, s. 12-13)
Ubehandlet synsnedsættelse blandt voksne udviklingshæmmede. (VIPU Viden: 2000, årg.  2, nr. 1, s. 26-27)
Større ensomhed blandt unge udviklingshæmmede kvinder. (VIPU Viden: 1999, årg.  1, nr. 1, s. 21-22)
Værktøj til at identificere psykiske problemer. (VIPU Viden: 1999, årg.  1, nr. 1, s. 24-25)
Larsen, P.L. & Sørensen, K.: Psykiatri og udviklingshæmning. Psykologisk set. – Nr. 22 (1996). – S. 30-36
Sørensen, K. & P. L. Larsen: Udviklingshæmning og alderdom. Gerontologi og samfund 1998,1,p. 14.
Larsen, Per Lindsø: Tilstedeværelse mellem stedløshed og topofili. Agrippa . – Årg. 15, nr. 1/2 (1994). – S. 22-34